Irlandia Północna

Wrozka w Irlandii PolnocnejIrlandia Północna należy do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, ale stanowi jej autonomiczną część. Irlandia Płn. i Szkocje dzieli Kanał Północny, od wschodu oblewana jest przez Morze Irlandzkie oraz Kanał Św. Jerzego. Jej teren podzielony jest na 26 jednostek administracyjnych (hrabstw). Ustrojem politycznym w Irlandii Północnej jest monarchia konstytucyjna

Pierwszymi ludźmi, którzy zamieszkiwali dzisiejsze tereny Irlandii Płn., byli Piktowie, za nimi, pomiędzy III i IV w.p.n.e. pojawili się tam podobnie, jak i na terenach sąsiadujących – Celtowie. Kiedy w V w. Irlandia stała się schrystianizowana, był to początek walki, o niezależność kościoła od monarchii, czyli niechęć do uznawania króla, jako zwierzchnika Kościoła. Konflikt taki trwał przez wieki, gdzie Anglia z czasem doprowadziła Irlandię Płn. na skraj ubóstwa, co z kolei spowodowało falę emigracji na przełomie XVIII i XIX w. Od lat 70-tych XX w., sama Irlandia rozdarta była pomiędzy zwolennikami protestantyzmu, a katolicyzmu, co po wielu latach krwawych starć, normuje się dopiero od kilku lat.

Irlandia Północna ma bardzo mocno zaakcentowaną odrębność kulturową, oraz wyznaniową. Przede wszystkim są to bardzo ciepli, rodzinni ludzie, którzy uwielbiają się śmiać, co w znacznym stopniu jednak odróżnia ich od Brytyjczyków np. Ze wszystkich sportów Irlandczycy najbardziej upodobali sobie lekkoatletykę, piłkę nożną oraz rugby. Zwiedzając Irlandię Północną, zdecydowanie trzeba zobaczyć ruiny zamku Dunluce, Groblę Olbrzyma oraz zamek Dunseverick.

Miasta w Irlandii Północnej: Belfast, Londonderry, Bangor, Portadown, Armagh, Newcastle, Cookstown